Έργα

Δείτε παρακάτω τα έργα της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ με φωτογραφικό υλικό. Από τη μεριά μας δεσμευόμαστε για συνεχόμενη υλοποίηση έργων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της ζωής του δημότη.
ΌλαΕστίασηΣτάθμευση