Αίτημα για ραντεβού

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ θα επεξεργαστούν τα παραπάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εξέταση του αιτήματός σας κατ’ ενάσκηση των νομίμων αρμοδιοτήτων τους. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν στο Δήμο Ζωγράφου και στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την εξέταση του αιτήματός σας. Για κάθε ζήτημα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΜΑΞΙΑΔΗΖ Α.Ε. ΟΤΑ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@maxiadhz.gr. Η υποβολή της φόρμας αυτής συνεπάγεται και αυτόματη αποδοχή της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.