Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί των οδών Γ. Παπανδρέου και Μ. Αλεξάνδρου (πρώην αναψυκτήριο ΡΥΘΜΟΣ)

20 Οκτωβρίου, 2022