Ανακοίνωση ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ σχετικά με παραχωρήσεις του αναψυκτηρίου ΡΥΘΜΟΣ

26 Σεπτεμβρίου, 2022

Με αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα σχετικά με την παραχώρηση του αναψυκτηρίου ΡΥΘΜΟΣ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Είναι πάγια απόφαση της Διοίκησης της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ να επιτρέπει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, αποκλειστικά και μόνο σε φορείς και συλλογικότητες, στον ΠΡΟΑΥΛΙΟ και ΜΟΝΟ χώρο του αναψυκτηρίου ΡΥΘΜΟΣ, αποκλειομένης ρητώς της χρήσης κάθε στεγασμένου χώρου.

Εκδηλώσεις, που κινούνται εντός των όσων ισχύουν νομίμως, εντός των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ και, πρωτίστως, εντός των ισχυόντων πλαισίων, τα οποία διασφαλίζουν την υγεία και σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων.

Σε καμία περίπτωση, εκδηλώσεις που παραβαίνουν αυτά τα θεμελιώδη, δεν αντικατοπτρίζουν τη βούληση της Διοίκησης.

Η Διοίκησή μας για πρώτη φορά μετά την πάροδο πολλών ετών είναι αυτή που ολοκληρώνει τις διαδικασίες, με σκοπό την επαναλειτουργία του αναψυκτηρίου ΡΥΘΜΟΣ, δίνοντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες του δήμου Ζωγράφου τη δυνατότητα, να απολαύσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ως άνω αναψυκτηρίου, μέσα στο ιδιαίτερο φυσικό του περιβάλλον.

 

Άγης Σ. Παπακωνσταντίνου

Πρόεδρος Δ.Σ. ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ