Πρόσληψη ( διάρκεια 2 μηνών ) 1 ατόμου

9 Φεβρουαρίου, 2021

Παρακαλούμε, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε την ανακοίνωση πρόσληψης. Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση συμπληρώστε την παρακάτω online φόρμα. Μην παραλείψετε να συμπληρώσετε όλα τα πεδία και να επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο τέλος αυτής, όπως αυτά περιγράφονται στην ανακοίνωση.

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση να την εκτυπώσετε και μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την καταθέσετε μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 11/02/2021 και ώρα 12:00 στα γραφεία της ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ (Δ/νση: ΧΑΡ.ΜΟΥΣΚΟΥ 18, τηλ: 210-777.1007) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος Β. Καροπούλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τυχόν ενστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με ΑΔΑ 6ΛΑΒΟΛΡΥ-4ΓΓ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΣΗ