Συνεχείς απολυμάνσεις δημοσίων χώρων

12 Απριλίου, 2020

Η Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρείας Αξιοποίησης Ακινήτων με τον διακριτικό τίτλο ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ, με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Ζωγράφου ιδρύθηκε με σκοπό την αξιοποίηση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και την εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων για την αναβάθμιση ολόκληρης της πόλης. Στην κρίση της πανδημίας συνεισφέρει τα μέγιστα με συνεχείς απολυμάνσεις δημοσίων χώρων.