ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧ/ΦΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤ. – 2018

23 Μαΐου, 2018

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟ (CD) ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ

άνοιγμα αρχείου