ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ – 2018

5 Μαρτίου, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΤΗΣ ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ.

άνοιγμα αρχείου