ΝΕΑ Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικου Δικαίου Ορισμένου Χρονου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2018 για την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικου Δικαίου Ορισμένου Χρονου, διάρκειας 8 μηνών, δεκαεπτά  (17) ατόμων, έναντι αντιτίμου, στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ.

μετάβαση στην Προκύριξη

Pin It on Pinterest

Share This