ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝ. ΑΣΦΑΛ. – 2018

Υποβολή προσφορών για υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για υπηρεσίες ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ έτους 2019 266η ΔΣ με ΑΔΑ – ΑΔΑΜ έγκριση τεχνικών προδιαγραφών υπηρεσιών τεχνικού...

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧ/ΦΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤ. – 2018

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΟΠΤΙΚΟ ΔΙΣΚΟ (CD) ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ άνοιγμα...

Pin It on Pinterest