Νεα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1-2018

Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1-2018. μετάβαση στον Διαγωνισμό Αποκλεισθέντες ΔΕ με ΑΔΑ ΨΔΞΩΟΛΡΥ-ΔΡΒ Αποκλεισθέντες ΥΕ με ΑΔΑ 65ΛΞΟΛΡΥ-ΑΙΟ ΚΩΔ. 101  - ΤΕ με ΑΔΑ 6ΠΙΥΟΛΡΥ-17ΞΚΩΔ. 102 - ΤΑΜΙΕΣ με ΑΔΑ ΨΩΕΑΟΛΡΥ-0Ν4ΚΩΔ. 103 -ΦΥΛΑΚΕΣ με ΑΔΑ 7Δ82ΟΛΡΥ-Ρ20ΚΩΔ. 104 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ με...

Διαβάστε Περισσότερα

ΝΕΑ Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικου Δικαίου Ορισμένου Χρονου

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2018 για την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικου Δικαίου Ορισμένου Χρονου, διάρκειας 8 μηνών, δεκαεπτά  (17) ατόμων, έναντι αντιτίμου, στη ΜΑΞΙΑΔΗΖ ΑΕ ΟΤΑ. μετάβαση στην...

Διαβάστε Περισσότερα

Pin It on Pinterest

Share This